2000 Yıllar Toplam Kalite Yönetimi 3-4 Kasım 1999 8. Ulusal Kalite Kongresi  İstanbul Lütfi Kırdar Kongre Merkezi
2000 Yıllar Toplam Kalite Yönetimi
İçinde bulunduğumuz yüzyılın sonlarına doğru iletişim ve bilişim teknolojilerinin hızla ilerlemesi bilgiye  erişimi, dolayısıyla globalleşmeyi hızlandırmıştır. Bu hızlı globalleşme, uluslararası alanda rekabet  unsurlarının sürekli olarak değişmesi ve kuruluşların değişime hızlı bir biçimde uyum göndermesi gereğini gündeme getirmiştir. Bu süreç içinde, rekabette temel kavramın, müşteri beğenisinin sağlanması olduğunu, bu sonuca ulaşmanın Toplam Kalite Yönetimi felsefesinde yattığını gören ve kendini sürekli yenileyen  kuruluşların, dünya pazarında kalıcı yer edinme mücadelesinde öne çıktıkları görülmektedir. Toplam Kalite Yönetimi'ni yanlızca gelişen rekabet ortamında kullanılacak bir yöntem olarak değil, bir  yaşam felsefesi olarak gören Türk Sanayicileri ve İşadamları Derneği (TÜSİAD) ve KalDer Kalite Derneği, 8.Ulusal Kalite Kongresi ana teması olarak " 2000'li Yıllar ve Toplam kalite Yönetimi" ni belirledi. 3-4 Kasım 2000 tarihlerinde İstanbul Lütfi Kırdar Uluslararası Kongre ve Sergi Sarayı'nda uzmanların  "Toplam Kalite" konusundaki son gelişmelerin, sorunların ve uygulama örneklerinin tartışılacağı bir ortam oldu. 8. Ulusal Kalite Kongresi programı içerisinde yer alan bazı Ana Tema ve Teknik Oturumlar şunlar: Yönetim- Liderlik ve Değişim, Yeni Dünya Düzeninde Siyaset Anlayışı, Gelecek 1000 yılda Ekonomik ve Sosyal  Yönelimler, Küresel Ekonomi ve İş Dünyası, Dijital Ekonomi Çağına Doğru, Sistem Standartları, Bilgi  Yönetimi, Yönetimin İnsan Boyutu, Örgün Eğitimde Kalite, Kalite İçin Liderlik ve Katılımcı Yönetim, ulusal Kalite Hareketi.  Her yıl olduğu gibi "Yaşam Biçimi olarak Kalite" oturumu ile son bulan 8. Ulusal Kalite Kongresi, yine 2000  Kalite Gönüllüsünü aynı çatı altında toplamayı başardı.